Ads By Google Thailand com

  จำหน่าย รายชื่อบริษัท จำกัด รายชื่อโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ปี 2557 สำหรับ เพื่มลูกค้าในการทำตลาด

 

   :: หน้าแรก

   :: จำหน่าย รายชื่อบริษัท

   :: ตัวอย่างรายชื่อบริษัท

   :: รายละเอียด การชำระเงิน

   :: แผนที่ ออฟฟิส

   :: ติดต่อเรา

 


      กลุ่มอุตสหกรรม
    - การก่อสร้าง
    - การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
    - การประมง
    - การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
    - เกษตรกรรม
    - แก้วและกระจก
    - บริการด้านการท่องเที่ยว
    - บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
    - พลาสติก
    - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
    - โรงแรมและภัตตาคาร
    - หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
    - อัญมณีและเครื่องประดับ
    - อาหาร และ เครื่องดื่ม
    - อุตสหกรรม เหล็ก
    - อุตสหกรรม อลูมิเนียม
    - อุตสาหกรรม เคม
    - อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์

รายชื่อบริษัท 01

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อบริษัท จังหวัด ประเภทธุรกิจ
บริษัท นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการประมูลรับจ้างทำระบบเสียงตามสายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหน่วยงานต่าง ๆ
บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา ประกอบกิจการขายส่ง ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท อินโฟเทล คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการ โฆษณา ให้ข้อมูล
บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์
บริษัท สกายเทค อีควิปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสื่อสาร และโทรคมนาคม เครื่องสนาม
บริษัท เทคโนแวร์ อินโนเวชั่น จำกัด สิงห์บุรี ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบกลไก
บริษัท ดี เอ็ม ซี คอร์ป (154) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผลิต เป็นตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ขดลวดรีเลย์ ชิ้นส่วนอิเล็กฯ
บริษัท สำรวจวิศว อินเตอร์เทค จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร อะไหล่และอุปกรณ์
บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์
บริษัท ซัคเซส เอ็นไวรอนเม้นท์ เมเนจเม้นท์ (เซ็ม) จำกัด กรุงเทพมหานคร บริการบดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากกากตะกอนที่ไม่เป็นอันตราย คัดแยกสิ่งปฏิกูล
บริษัท ไทย แอดโซซิเอชั่น เน็ตเวิร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ขาย เช่า แลกเปลี่ยน ให้บริการ เป็นนายหน้า ตัวแทนในธุรกิจ
บริษัท บีไอลอจิก จำกัด กรุงเทพมหานคร ให้บริการจัดทำและพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรมการบริการ
บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร รับผลิตสื่อโฆษณา และประชาสันพันธ์ด้านภาพและเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบริการ
บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด พระนครศรีอยุธยา รับจ้าง ผลิต ชุบเคลือบโลหะ แผงวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรคอมพิวเตอร์
บริษัท ดาต้ากริด จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรม
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต และเครือข่ายอีดีซีใ ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ซื้อสินค้าบริการ
บริษัท มินีแบอีเลคโทรนิคส มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ผลิต เพื่อจำหน่าย และส่งออก ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ อะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการจำหน่ายและให้บริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
บริษัท ทีซี วิสตา (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายทั้งปลีกและส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท ยูนิโปร พลัส จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าอุปกรณ์ อะไหล่ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบและจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
บริษัท เฟรนด์ลี่ ลอจิก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ซ่อมแซม และให้เช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์คอมฯ
บริษัท เวอทิโก จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บริษัท นีโอเจน เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
บริษัท เอส.เอ็น.ที.กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร รับจ้างเหมาบริการประมูลงานกับทางราชการและเอกชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เช่น งานทำความสะอาด
บริษัท ฮาริกิ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่วนประกอบและสิ่งของต่าง ๆ
บริษัท บิท สโครล์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้าสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และพร้อมให้บริการด้านโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ เวปไซด์
บริษัท เรียวโย อิเล็คโทร (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมชิ้นส่วน และอุปกรณ์
บริษัท โนวา อิเล็คทรอนิกส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์
บริษัท อีซิส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเครื่องใช้คอมฯ
บริษัท คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ เครื่องชั่ง ตวง วัด
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟท์ เทค จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
บริษัท เอ็มทูเอ็มเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นซิมการ์ดในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯ
บริษัท พรีไซซ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการออกแบบ พัฒนา ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯ
บริษัท ดาว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร การขายสินค้าโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดัคเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องประดิษฐ์อิเล็กทอนิกส์
บริษัท อาร์.เอส.อิเล็กทริคอล เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร ค้าส่งและปลีกอุปกรณ์ระบบเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างรวมทั้งวางระบบติดตั้ง
บริษัท โฮดากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจนำเข้าส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เครื่องวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
บริษัท เดอะลอฟทิเน็ซอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
บริษัท พี ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ แมนูแฟคเจอริ่ง เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการประกอบชิ้นส่วนแผงวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯ
บริษัท วีไอ โซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นส่วนประกอบในทางวิศวกรรม
บริษัท เวบแคช จำกัด นนทบุรี ประกอบกิจการบัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเติมเงิน
บริษัท อันลิมิเต็ด เอนเนอจี จำกัด กรุงเทพมหานคร สั่งเข้า ส่งออก คอมพิวเตอร์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออุปกรณ์ โปรแกรม
บริษัท ร้อยหมื่นแสน จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยี
บริษัท อินโนเทค โซลูชั่นส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผลิต และให้บริการอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ เสาไฟ
บริษัท ที เน็ทเวอร์ค ซีสเท็ม จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการขายส่งกล้องวงจรปิด ตู้สาขาโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

ไปหน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

 

จำหน่าย

รายชื่อบริษัท

 

085-254-9922

 

| หน้าแรก | จำหน่ายรายชื่อบริษัท | ตัวอย่างรายชื่อ | แผนที่ ออฟฟิส | ติดต่อเรา | ขอใบเสนอราคา | Donwload ตัวอย่างรายชื่อ | หน้าแรก |