Ads By Google Thailand com

  จำหน่าย รายชื่อบริษัท จำกัด รายชื่อโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ปี 2557 สำหรับ เพื่มลูกค้าในการทำตลาด

 

   :: หน้าแรก

   :: จำหน่าย รายชื่อบริษัท

   :: ตัวอย่างรายชื่อบริษัท

   :: รายละเอียด การชำระเงิน

   :: แผนที่ ออฟฟิส

   :: ติดต่อเรา

 


      กลุ่มอุตสหกรรม
    - การก่อสร้าง
    - การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
    - การประมง
    - การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
    - เกษตรกรรม
    - แก้วและกระจก
    - บริการด้านการท่องเที่ยว
    - บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
    - พลาสติก
    - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
    - โรงแรมและภัตตาคาร
    - หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
    - อัญมณีและเครื่องประดับ
    - อาหาร และ เครื่องดื่ม
    - อุตสหกรรม เหล็ก
    - อุตสหกรรม อลูมิเนียม
    - อุตสาหกรรม เคม
    - อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์

รายชื่อบริษัท 01

อุตสาหกรรม เคมี

ชื่อบริษัท จังหวัด ประเภทธุรกิจ
บริษัท ส่งเสริมเคมีอุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายเคมีภัณฑ์
บริษัท นครไทยเคมี จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า-ส่งออก ขายส่ง-ขายปลีก เคมีภัณฑ์ทุกชนิด
บริษัท พีซีเค จำกัด กรุงเทพมหานคร เคมีภัณฑ์
บริษัท จิรคร จำกัด กรุงเทพมหานคร ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร และเคมีภัณฑ์อาหาร
บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายปลีกสารเคมีและอุปกรณ์ต่างฯ รับบริการ
บริษัท ฟองอมร จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าเคมีภัณฑ์
บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า จำหน่ายส่ง-ปลีกผลิตภัณฑ์เคมี
บริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายปุ๋ยเคมี
บริษัท กรุงเทพทันตภัณฑ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายอุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ทางการแพทย์ ขายเคมี
บริษัท ยูซาโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่ง-ปลีกสารเคมี
บริษัท เอราวัณเคมีคอล จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า เคมีภัณฑ์ยา เคมีอาหาร เคมีอื่นๆ
บริษัท เอ็น.บี.เอ.จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายเคมีภัณฑ์
บริษัท เอ.ซี.บูรพา จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่ง-ขายปลีกเคมีภัณฑ์
บริษัท กัวลาบางกอก จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าและส่งออกเคมีภัณฑ์
บริษัท ไดชิน จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายส่งเคมีภัณฑ์
บริษัท ภาณุพัฒน์วิสาหกิจ จำกัด กรุงเทพมหานคร เศษยาง เคมี
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร การขายปลีกเครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือใช้ทางวิทยาศาสตร์
บริษัท ธ.ทวีวัฒน์วิศวพาณิชย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างอื่นๆ ขายสินค้าเคมีภัณฑ์
บริษัท จี ที ซี จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ค้าส่ง ค้าปลีก ซื้อมาขายไป เคมีภัณ
บริษัท พี.ณัฐชัย จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ส่งออก ซื้อ-ขายส่ง-ปลีกเคมีภัณฑ์ และน้ำมั
บริษัท เวิลด์ รีเสิร์ช เคมีคัล จำกัด กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่ง-ปลีกเคมีภัณฑ์
บริษัท ยู ที เอ เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า จำหน่ายปลีกเคมีภัณฑ์
บริษัท พามาลิน จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายปลีกเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
บริษัท โกชู โคซัน จำกัด สมุทรปราการ บริการซ่อมแซมเครื่องเคมีภัณฑ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดน้ำเสีย
บริษัท พี.เอ.เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ขายส่ง-ปลีกเคมีภัณฑ์รักษาโรค,ยาสำเร็จรูป,เค
บริษัท ยู.ที.เอ็น.เคมีภัณฑ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ส่งออก ผลิต ค้าส่งเคมีใช้ในการย้อมผ้า
บริษัท เฟิสท์อาเซี่ยน จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายน้ำยาเคมี
บริษัท เลิศวัฒนกิจ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า และซื้อมาขายไปซึ่งวัสดุเคมีภัณฑ์
บริษัท เค.คอสมิค จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ผลิต ขายส่งกาว เคมีก่อสร้าง เบ็ดเตล็ด
บริษัท ไชยยุทธ โปลีเทรด จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายปลีกเคมีภัณฑ์
บริษัท ตั้งไท่ฮั้วเฮง จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายเคมีภัณฑ์ สารเคมี
บริษัท โปรดักส์เทคนิค จำกัด สมุทรปราการ จำหน่ายสี และสารเคมี
บริษัท อิตัลมาร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า จำหน่ายส่งเคมี เครื่องแก้วและวัสดุวิทยา
บริษัท เอ็ม.เอ็ม.เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร ปะกอบกิจการค้าเครื่องเคมีอุตสาหกรรม เคมีเวชภัณฑ์ และเครื่องเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
บริษัท สิริภูมิออโต้เพ้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายสีและเคมีภัณฑ์
บริษัท กรีนเคมีคอลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าและจำหน่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
บริษัท สยามจิมมาร์แมน จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า จำหน่ายส่ง-ปลีกเคมี
บริษัท วิคเตอร์ เคมเมท (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ซื้อ ขายส่ง ขายปลีกโลหะต่างๆ เคมีวัตถุ เคมีภัณฑ์ พ
บริษัท วังเคมี จำกัด สมุทรปราการ ซื้อขายเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
บริษัท ซี.เอส.เคมีคอลส์ แอนด์ สตีล จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายปลีกเคมีภัณฑ์ น้ำยาแอร์
บริษัท สินสันเคมีเคิล จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายส่ง-ปลีกเคมีภัณฑ์
บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผลิตยารักษาโรคทุกชนิด เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์
บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายเครื่องมือเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่อง
บริษัท วีนนีเม็กซ์ จำกัด สมุทรปราการ ขายสีย้อมผ้าและเคมีภัณฑ์
บริษัท เคโมฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าและจำหน่ายปลีกเวชภัณฑ์ และเคมี

 

ไปหน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

 

จำหน่าย

รายชื่อบริษัท

 

085-254-9922

 

| หน้าแรก | จำหน่ายรายชื่อบริษัท | ตัวอย่างรายชื่อ | แผนที่ ออฟฟิส | ติดต่อเรา | ขอใบเสนอราคา | Donwload ตัวอย่างรายชื่อ | หน้าแรก |